Training Calendar

Professional Diploma

 • 21& 28 OCT
 • 25 Feb
 • 4 Mar
 • 5 Mar
 • 17 Mar
 • 18 Mar
 • 25 Mar
 • 26 Mar
 • 7 Apr
 • 8 Apr
 • 21 Apr
 • 22 Apr
 • 5 May
 • 6 May
 • 13 May
 • 19 May
 • 20 May
 • 27 May
 • 2 Jun
 • 3 Jun
 • Supply Chain Management (Teluk Intan)
 • Supply Chain Management (Teluk Intan)
 • Human Resource Management
 • Finance Management,
 • Human Resource Management
 • Finance Management
 • Breakthrough Performance
 • Breakthrough Performance
 • Project Planning, Management & Control,
 • Breakthrough Performance
 • Project Planning, Management & Control
 • Supply Chain Management
 • Supply Chain Management,
 • Lean Manufacturing
 • Quality Management
 • Quality Management,
 • Lean Manufacturing
 • Managing Change
 • Managing Change
 • Project Planning, Management & Control
 • EXAM,
 • Operation & Process Management
 • EXAM,
 • Operation & Process Management
 • Project Planning, Management & Control
 • EXAM
 • EXAM

PDIM - FLEX

 • 1 Mar
 • 2 Mar
 • 15 Mar
 • 16 Mar
 • 22 Mar
 • 23 Mar
 • 12 Apr
 • 13 Apr
 • 19 Apr
 • 20 Apr
 • 3 May
 • 4 May
 • 17 May
 • 18 May
 • 24 May
 • 25 May
 • 7 Jun
 • 8 Jun
 • Fundamental Principle of Management
 • Fundamental Principle of Management
 • Business Communication of Management
 • Business Communication of Management
 • Management & Control
 • Management & Control
 • Finance Management
 • Finance Management
 • Operation & Process Management
 • Operation & Process Management
 • Breakthrough Performance
 • Breakthrough Performance
 • Quality Management
 • Quality Management
 • FYP & EXAM
 • FYP & EXAM
 • EXAM
 • EXAM

PCIM - FLEX

 • 6 Mar
 • 7 Mar
 • 13 Mar
 • 14 Mar
 • 20 Mar
 • 21 Mar
 • 27 Mar
 • 28 Mar
 • 3 Apr
 • 4 Apr
 • 10 Apr
 • 24 Apr
 • 25 Apr
 • 2 May
 • 8 May
 • 9 May
 • 22 May
 • 26 Jun
 • 27 Jun
 • 3 July
 • 4 July
 • 10 July
 • 11 July
 • 25 July
 • 31 July
 • 1 Aug
 • 7 Aug
 • 8 Aug
 • 14 Aug
 • 28 Aug
 • 29 Aug
 • 19 Sep
 • 12 Sep
 • 5 Sep
 • 4 Sep
 • Fundamental Principle of Management
 • Fundamental Principle of Management
 • Fundamental Principle of Management
 • Fundamental Principle of Management
 • Fundamental Principle of Management
 • Operation & Process Management
 • Operation & Process Management
 • Operation & Process Management
 • Operation & Process Management
 • Operation & Process Management
 • Operation & Process Management
 • Quality Management
 • Quality Management
 • Quality Management
 • Quality Management
 • Quality Management
 • Quality Management
 • Human Resource Management
 • Human Resource Management
 • Human Resource Management
 • Supply Chain Management
 • Human Resource Management
 • Human Resource Management
 • Human Resource Management
 • Supply Chain Management
 • Project Planning, Management & Control
 • Supply Chain Management
 • Supply Chain Management
 • Supply Chain Management
 • Supply Chain Management
 • Project Planning, Management & Control
 • Project Planning, Management & Control
 • Project Planning, Management & Control
 • Project Planning, Management & Control
 • Project Planning, Management & Control